TERAPIA REZONANSEM STOCHASTYCZNYM w WARSZAWIE

SRT Zeptor® Medical plus noise CE


Terapia Rezonansem Stochastycznym poprawia:


• naukę motoryczną poprzez optymalizację selekcji informacji i uwalnianie neuroprzekaźników oraz aktywację obszarów mózgu,


• zdolność chodzenia poprzez aktywację rdzeniowych generatorów rytmu,


• sterowanie odruchami, optymalnie regulując refleks,


• sposób działania i wzrost zespołów komórek nerwowych i chroni komórki nerwowe,


• koordynację ruchów poprzez aktywację możdżka,


• przemianę materii w tkance kostnej i zwiększa gęstość kości


• efektywności treningów u sportowców


* nastrój - poprzez uwolnienie serotoniny (zastępuje tzw. zwrotny wychwyt serotoniny, co wykorzystują leki p/depresyjne), 


  czym leczy depresje metodą pozafarmakologiczną 


* kreatywność myślenia i zdolności adaptacyjne do sytuacji stresowych, zawodowych 


   (leczy tzw. BurnOut - czyli wypalenie zawodowe i syndrom przewlekłego zmęczenia)


* gospodarkę neurohormonalną 


* immunologię, czyli odporność organizmu, szczególnie  w przypadkach zaburzeń na tle autoagresji, poprzez wzmożenie 


   wydzielania endorfin i neurotransmiterów immunologicznych (działanie neuroimuunologiczne)


 

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE I DZIAŁANIE SRT

Po udarze mózgu lub urazie czaszkowo mózgowym:

Podwyższenie świadomego potencjał aktywacji mięśni

Poprawa uwagi sensorycznej

Generowanie podświadomej aktywacji mięśniowej (baypassing)

Przywrócenie i poprawa umiejętności chodzenia i zachowania równowagi

Pobudzenie procesu łączenia się komórek nerwowych

Neuroprotekcja

W zakresie profilaktyki upadków:

Poprawa przetwarzania sygnałów sensorycznych

Zwiększenie pewności ruchów

Regulacja równowagi i wzorców chodu

Podwyższenie świadomego potencjał aktywacji

W chorobie Parkinsona:

Redukcja napięcia mięśniowego

Redukcja drżenia

Wyraża poprawa pewności ruchów i ułatwienie codziennych czynności

Poprawa chodu i zachowania równowagi

Redukcja akinezji

W stwardnieniu rozsianym i zanikowym stwardnieniu bocznym:

Poprawa równowagi

Poprawa sterowania odruchami

Poprawa umiejętności chodzenia

Profilaktyka upadków

Neuroprotekcja (Ochrona układu nerwowego)

Poprawa funkcjonowania zespołów komórek nerwowych

Przy depresji:

Zwiększenie motywacji, czucia ciał i pewności ruchów

Poprawa chodu i równowagi

Usprawnienie współdziałania mechanizmów korowych mózgu i systemów oceny

Przerwanie psychomotorycznej spirali depresyjnej

Dzięki stochastycznie losowemu charakterowi SRT destabilizowana jest patologiczna spirala depresyjna; mogą powstać nowe fizjologiczne wzorce zachowań.

W ataksji (zaburzeniach równowagi):

Poprawa regulacji równowagi

Poprawa przetwarzania sygnałów sensorycznych

Poprawa pewności ruchów

Podwyższenie świadomego potencjał aktywacji

Poprawa wzorców chodu

W paraliżu poprzecznym/ urazach rdzenia kręgowego:

Przywrócenie swobodnego stania

Poprawa równowagi

Przywrócenie i poprawa umiejętności chodu

Redukcja spastyki

Podtrzymanie podstawowych funkcji neuronalnych

Wykluczenie atrofii lub osteoporozy jako skutków schorzenia

Poprawa funkcjonowania układu krążenia i pracy serca

W nietrzymaniu moczu:

Pobudzenie sensoryczne dna miednicy

Wytworzenie odruchowej aktywacji poszczególnych mięśni dna miednicy

Poprawa czucia sensorycznego

Poprawa aktywacji poszczególnych mięśni dna miednicy

Poprawa kontroli trzymania moczu

Zwiększenie komfortu życia

SRT poprzez pobudzenie sensorów i odruchową aktywację mięśni

zapewnia lepsze postrzeganie i aktywność mięśniową.

Po urazach ortopedycznych (np. naderwanie ścięgna, złamania):

Poprawa regulacji równowagi

Szybsza aktywacja mięśni

Lepsze przetwarzanie sygnałów sensorycznych

Podwyższenie świadomego potencjału aktywacji

Zwiększenie pewności ruchów

Poprawa wzorców chodu

W osteoporozie:

Znaczne przyspieszenie przemiany materii w tkance kostnej i zwiększenie gęstości kości

Zmiana struktury kostnej poprzez wielopłaszczyznowe mechaniczne pobudzenie

Wywołanie odruchów poprzez pobudzenie układu nerwowo-mięśniowego

Zwiększenie pewności ruchów i zmniejszenie ryzyka upadku

Poprawa regulacji równowagi

Poprawa wzorców chodu

Zmniejszenie ryzyka złamania

W neuropatii i cukrzycy:

Poprawa postrzegania sensorycznego

Poprawa sterowania odruchami

Poprawa równowagi

Przywrócenie umiejętności chodzenia

Profilaktyka upadków

Działanie SRT w bólu:

Wyraźna redukcja bólu

Poprawa postrzegania ciał

Pobudzenie odruchowej aktywacji mięśniowej

Usprawnienie podświadomego współdziałania różnych grup mięśniowych

Uniknięcie różnych skutków działania bólu