TERAPIA REZONANSEM STOCHASTYCZNYM w WARSZAWIEWskazania do terapii:


ataksja (zaburzenia równowagi),

przeciwdziałanie upadkom,

nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci (ADHD),

paraliż poprzeczny/urazy rdzenia kręgowego,

urazy czaszkowo-mózgowe,

udary mózgu,

urazy ortopedyczne (np. zerwanie więzadła, złamania, endoprotezy stawów ),

osteoporoza,

neuropatia,

cukrzyca,

nieotrzymanie moczu,

depresja,

choroba Parkinsona,

stwardnienie rozsiane,

zanikowe stwardnienie boczne,

zwyrodnienia kończyn dolnych,


Przeciwwskazania do terapii:


zaawansowana osteoporoza,

świeże urazy,

ostre stany zapalne,

nowotwory,

ciąża,

rozrusznik serca, znaczne nadciśnienie, tętniaki, zaburzenia rytmu serca,

schizofrenia,

zaburzenia spostrzegania i zawroty głowy