TERAPIA REZONANSEM STOCHASTYCZNYM w WARSZAWIE


W celu zapoznania się z metodą proponujemy obejrzenie filmu o terapii rezonansem stochastycznym (SRT):


        materiał video                                  


Ogólnie o metodzie:

Terapia rezonansem stochastycznym SRT-zeptoring® - opiera się na wieloletnich pracach naukowych międzynarodowych zespołów z dziedzin neurofizjologii, neurobiologii, ortopedii, fizyki, informatyki, teorii sportu i innych dyscyplin. Decydujący udział w opracowaniu tej terapii maja badania prof. dr Dietmara Schmidtbleichera i dr Christiana T. Hassa z uniwersytetu im. Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem.

Terapia rezonansem stochastycznym jest skutecznym zabiegiem profilaktycznym i terapeutycznym mającym zastosowanie w licznych schorzeniach neurologicznych i ortopedycznych, a w szczególności w przypadku zaburzeń narządu ruchu.

Terapia rezonansem stochastycznym:

poprawia naukę motoryczna poprzez optymalizację selekcji informacji w mózgu i uwalnianie neuroprzekaźników (np. dopaminy) oraz aktywacje obszarów mózgu,

poprawia zdolność chodzenia poprzez aktywację rdzeniowych generatorów rytmu,

poprawia sterowanie odruchami, optymalnie reguluje refleks,

poprawia sposób działania i wzrost zespołów komórek nerwowych i chroni komórki nerwowe,                

poprawia timing ruchów poprzez aktywacje móżdżka,

poprawia przemianę materii w tkance kostnej i zwiększa jej gęstość.


          
SRT Medical
, czyli rezonans stochastyczny działa w oparciu o jedną z najważniejszych funkcji układu nerwowego człowieka: dzięki licznym receptorom (czujnikom) zlokalizowanym w mięśniach, ścięgnach, stawach, skórze człowiek jest w stanie stwierdzić w jakiej pozycji znajduje się jego ciało jak i poszczególne jego części, czyli np. stoi, siedzi lub się porusza.
Jeżeli receptory niezmiennie zgłaszają to samo, na przykład gdy ciało się nie porusza, albo porusza się monotonnie, to te informacje stają się dla mózgu nieinteresujące. Natomiast jeśli ciało generuje stale nowe, zmienne informacje to cały czas pobudzana jest aktywność mózgu. Jednocześnie trenuje on jak najszybsze i najefektywniejsze przetwarzanie tych informacji. Im lepiej to funkcjonuje, tym skuteczniej mózg jest w stanie sterować pracą mięśni.

Zasada treningu rezonansem stochastycznym SRT stanowi przeciwieństwo dla tradycyjnego rozumienia mechanizmów sterowania ruchem. Z reguły próbuje się nie dopuszczać żadnych zakłóceń i w miarę możliwości ograniczać nieprzewidywalne wpływy. Podczas treningu jednak pewien stopień zamierzonych zakłóceń przyczynia się do tego, że w życiu codziennym zaburzenia ruchów są mniej uciążliwe.

W centrum zainteresowania bieżących prac badawczych są przede wszystkim pacjenci, których codzienna zdolność ruchowa upośledzona jest na skutek schorzenia lub urazu. Konsekwencje tych ograniczeń ruchowych i związanego z nimi braku aktywności mogą być bardzo dalekosiężne. Sięgają one od prostej utraty masy mięśniowej i kostnej, przez zmiany progu aktywacji neuronalnej, po złożone zaburzenie koordynacji i wynikające z niego ryzyko upadku.

Zależność pomiędzy bodźcami ruchowymi a przeżywaniem komórek nerwowych jest centralnym mechanizmem, który jak dotąd nie został odpowiednio doceniony. Jeżeli przez dłuższy czas komórka nerwowa nie jest pobudzana, to traci ona zdolność funkcjonowania i dla organizmu nie istnieje już konieczność jej dalszego zaopatrywania. Natomiast przy wystarczającej aktywności, na przykład poprzez zamierzone bodźce treningowe, uwalniane są substancje biochemiczne, tak zwane czynniki neurotroficzne, które przeciwdziałają degeneracji i utracie funkcji przez komórkę nerwową oraz zapewniają tworzenie nowych zespołów komórek nerwowych.

Sygnały wibracji stochastycznych mają jeszcze jedną zaletę, albowiem wchodzą one w interakcję z równie stochastycznymi parametrami czynnościowymi układu nerwowego, z czego wynikają zachowania o charakterze rezonansowym. A to oznacza, że już nieznaczna intensywność pobudzenia rejestrowana jest przez pacjenta i wywoływana jest aktywność nerwowo-mięśniowa.

Procesy te mają szczególne znaczenie dla pacjentów z chorobami degeneracyjnymi nerwów, jak choroba Parkinsona, Stwardnienie Rozsiane, ale także w przypadkach urazów neurologicznych, jak uszkodzenie rdzenia kręgowego; i wskutek tego ważną rolę odgrywa fakt, że właśnie u tych pacjentów występują zaburzenia ruchowe, które utrudniają odpowiedni trening lub prawie całkowicie go uniemożliwiają. A negatywną konsekwencją, gdy brak wymaganych stymulantów ruchowych, jest szybkie pogorszenie objawów i funkcji.

W naszej placówce jako jedyni w Polsce łączymy zastosowanie rezonansu stochastycznego jako metody fizykalnej z terapią aminokwasową, przez co zwiększamy skuteczność zabiegów samego rezonansu.

Jesteśmy jedyną placówką w Warszawie, poza lecznictwem zamkniętym, posiadającą aparaturę do terapii rezonansem stochastycznym.